Denktank: ‘Performance Flexibele Schil’

Kennis delen

(20-4-21) Naar verwachting gaat de periode ‘Post-Corona’ extreme consequenties hebben voor de arbeidsmarkt. Daar kun je als organisatie maar beter op voorbereid zijn! Wanneer de verwachte extreme consequenties zich gaan voordoen en in welke vorm is nog niet bekend. Tijd om hier een Denktank voor in te richten met als doel meer gevoel en grip te krijgen op komende casuïstiek en oplossingen te bedenken.

Op dit moment zit de economie nog ‘deels op slot’. Horeca, Catering, Events en Retail zijn voorbeelden van bedrijfstakken die nog steeds (deels) op slot zitten. Er zijn veel banen verdwenen in deze bedrijfstakken. Komen deze banen weer terug en zo ja, wanneer?

De werkloosheid is vreemd genoeg laag. Wanneer de bedrijfstakken die nu nog (deels) gesloten zijn weer open gaan is de verwachting dat een groot deel van de medewerkers die werkzaam waren in deze bedrijfstakken weer teruggaan. Waar gaan deze honderdduizenden werknemers vandaan komen?

Enkele berichtjes uit de media van de laatste dagen;

‘Het Eventplatform, waar de Nederlandse eventorganisaties zich in verenigd hebben, komt met meer dan alarmerende cijfers: 3,5 miljard euro aan omzet verdampt en bijna 50.000 mensen raken hun baan kwijt als gevolg van de noodzakelijke maatregelen in de Corona-crisis.’

‘Bijna 90.000 medewerkers keren horeca de rug toe: is er straks nog iemand die je biertje brengt?’

Spannende vragen

Zijn er voldoende beschikbare werknemers om de honderdduizenden vacatures in herstartende bedrijven op te vullen? Wat zijn de consequenties op de werkvloer wanneer werknemers hun huidige baan opzeggen om terug te keren naar hun passie? Gaat er capaciteit ontstaan wanneer de stimuleringsregelingen zoals TOZO en de NOW stoppen en bedrijven alsnog failliet gaan?

Tijd voor een TalentConnect Denktank!

De leden van de TalentConnect Denktank kregen enkele vragen te beantwoorden waar ze in groepen (breakout rooms) over konden discussiëren. Deze vragen zijn:

 1. De werkloosheid wordt lager dan ooit! Wat gaat er gebeuren op de arbeidsmarkt wanneer de economie weer opengaat? Denk aan Post-Corona, consequenties thuiswerken, online kopen, enzovoort.
 2. Geef aan wat jullie denken (1) welke calamiteiten of ‘verstoorders’ (2)welke werkzaamheden kunnen verstoren en wat de (3) consequenties dan zijn.
 3. Bedenk 3 oplossingen bij de top 3 verstoorders die (1) dagverwerking garanderen, (2) kostprijs per handeling verlagen, (3) klanttevredenheid verhogen en (4) werknemersgeluk verhogen.

Wat gebeurt er op de arbeidsmarkt Post Corona?

 • Er gaat een substantieel deel van de werknemers van baan veranderen (carrousel). Een deel blijft bij de nieuwe werkgever een ander deel gaat terug.
 • Thuiswerken blijft! Digitale-, Financieel-administratieve- en ICT Werkgevers zullen een professionalisatieslag moeten maken ten aanzien van thuiswerkende werknemers. Thuiswerken gaat een arbeidsvoorwaarde worden.
 • Ieder bedrijf moet een gave ontmoetingsplek/ruimte hebben op kantoor. Kennisdelen, innovatie, teambuilden wordt op kantoor gedaan. Werknemers komen niet naar kantoor om te werken maar om te beleven.
 • Er ontstaat op korte termijn weer arbeidsmarkt krapte. Geen all-time high maar wel knellend.
 • Uitgave patroon van werkenden (van sparen naar spending) gaat stijgen wanneer economie opengaat. Vakanties, dag- en weekendtrips, huizen enzovoort.
 • Er gaat een stuwmeer van afstudeerders en starters de arbeidsmarkt betreden.
 • Bij thuiswerkers grotere kans op burn-out.
 • Werkgevers opteren waarschijnlijk eerst voor flexibiliteit vanwege bewustzijn omtrent pandemieën.

Samenvatting:

 1. Instroom en uitstroom bij bedrijven zal ‘Post-Corona’ significant stijgen.
 2. Thuiswerken wordt een arbeidvoorwaarde.
 3. Bedrijven moeten professionele ontmoetingsplekken hebben.
 4. Dit jaar nog stevige ‘war for talent’ en arbeidsmarktkrapte.
 5. Zittende populatie en instromers willen vrijheid.
 6. Veel (onervaren) hoogopgeleide starters beschikbaar.
 7. Flexibele inzet blijft belangrijk vanwege pandemierisico.

Welke verstoorders zijn er en wat zijn de consequenties op de werkvloer

VerstoorderConsequenties
Stijgende in- en uitstroomOnboarden blijft uitdaging door:
• Beschikbare inwerkcapaciteit vs productiviteit.
• Thuiswerken.
Verlofdagen en spaargeldFinanciële/Administratieve productiecapaciteit onder druk
door:
• Stuwmeer aan verlofdagen.
• Opname verlofdagen en geld genoeg voor ‘er-op-uit’.
Thuiswerken post-coronaDiscussie en ontevredenheid met thuiswerkbeleid.
• De ene collega vindt thuiswerken heerlijk, de andere niet.
• Managen vanuit ‘Management By Objectives’.
ManagementaandachtAansturing deels thuiswerkende collega’s vergt nieuw en consistent beleid.
Minder productiecapaciteitNog meer (emotionele en psychische) druk op formatie
resulterend in:
• Klagende klanten
• Stijgende kostprijs
• Dalende werknemerstevredenheid

Welke oplossingen zijn er bij welke verstoorders?

Hier liep de TalentConnect Denktank uit de planning. Afgesproken is binnen 2 weken een nieuwe TalentConnect Denktank te plannen en verder te gaan met oplossingen.