Denktank: ‘The blindspot’ 1

Kennis delen

(7-10-2020) In deze denktank, georganiseerd door (Prof) Maarten, stelden we een organisatie centraal met een bedrijfscultuur waarin ‘de dingen gaan zoals ze gaan’.

Als werknemers op de werkvloer veranderingen initiëren wordt hier over het algemeen geen gehoor aan gegeven. Hierdoor is de motivatie om positief kritisch naar eigen werkzaamheden te kijken verminderd. De efficiëntie neemt af en een organisatie functioneert dan eigenlijk sub-optimaal.

Resultaat Denktank 1: Voldoende input voor volgende Denktank om verdere invulling te geven op openstaande vraagstukken.